Comfortabel wonen in een hof

Ralph Verhaegh van Ekowood Houses geeft Fred en Suzanne Geux alle credits: ‘Het prachtige project Domaine Belle Cour ligt aan de basis van het ontstaan van Ekowood Houses. Hier is ons prefab bouwsysteem, het bouwen met hout, verfijnd en naar een hoger niveau gebracht. Een hoogwaardig bouwsysteem, duurzaam en circulair, waarmee we nu een schaalsprong maken. Onze ambitie is drie- tot vierhonderd woningen per jaar te bouwen.’

Fred Geux van Geux Project Ontwikkeling is een ervaren projectontwikkelaar. Hij erkent dat het hier in zekere zin een experimenteel project betreft. Fred: ‘Ik ben een vernieuwer, ik wil niet steeds herhalen. Dat is niet de gemakkelijke weg, je moet weerstand overwinnen en doorzetten, volhouden. Zo wilde ik ook een ander bouwsysteem dan traditioneel. Ik kwam via via in contact met mensen die ervaring hadden met houtbouw en daar veel kennis van hadden.’  Eind 2012 kwamen de eerste gedachten voor Domaine Belle Cour op papier, vandaag wordt de laatste woning aan de nieuwe eigenaar overgedragen.

 

Bouwen met hout
Suzanne Geux van het gelijknamige architectenbureau is al die tijd betrokken geweest bij de conceptontwikkeling en verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige en architectonische uitwerking van het concept. Zij is het die het contact tot stand bracht met Bouwbedrijf Verhaegh, waarin Fred Geux een sparringpartner en bondgenoot vond. Bouwen met hout werd een serieuze optie en paste heel goed bij de ambities van het project zoals consument gericht bouwen, energieneutraal en duurzaam. Suzanne: ‘In 2013 presenteerden we de eerste schetsen aan een groep geïnteresseerden.  Zij reageerden heel enthousiast. In 2014 hebben we een werkgroep gevormd met belangstellende huishoudens en zijn we met hen gaan werken aan een verdere uitwerking die nog beter aansloot op de behoefte in de markt.’ Fred: ‘Dat was nog wel een opgave. Kijkers zijn niet altijd kopers. Hoe krijg ik beweging, hoe krijg ik kopers naar me toe?’ Fred en Suzanne bleven in het plan geloven en hielden vol. Met succes. Toen het eerste schaap over de dam was volgden er meer.

Huis van de toekomst
Dat succes is niet verwonderlijk. Het concept van Domaine Belle Cour is goed doordacht en is z’n tijd vooruit. Anno 2020 zegt de rijksbouwmeester: “Het huis van de toekomst is misschien wel een middeleeuws hofje. Met woningen rond een gezamenlijke tuin en met een gemeenschappelijke wasruimte, keuken en misschien woonkamer. Waar je de buren goed kent en het opvalt als bij een huis de gordijnen op een dag niet opengaan”. Juist het concept van Domaine Belle Cour is gebaseerd op wat Fred en Suzanne sociale duurzaamheid noemen. Suzanne: ‘Bij een hof zag je destijds met de toenmalige stedenbouwkundige opvattingen al gauw de voordeuren aan de buitenkant en parkeren in het hof. Ik wilde het weer omkeren zoals in de vroegere hofjes. Parkeren buiten het hof op de vier hoeken, voordeuren aan het hof, woningen met een kleine privé tuin en een gemeenschappelijke binnentuin. Zo ontstaat er ruimte voor spontane sociale contacten en voor gemeenschapszin.’ Er is tevens een gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd waar bewoners gebruik van kunnen  maken. Er is zelfs een logeerhuis gebouwd in de vorm van een volledig vrijstaand tiny house. Hier kunnen kinderen, mantelzorgers of anderen een of enkele nachten overblijven. ‘Mensen willen fijn wonen, op een fijne plek. Met sociale contacten, met mensen om hen heen waarmee het prettig wonen is. Waar naar elkaar omgekeken wordt.’


Ambitieus concept
‘Onze ambitie was bouwen voor “medioren”, mensen tussen zeg 50 en 70 jaar. Vitaal genoeg om nog een keer opnieuw te beginnen.  Om voor hen een levensloopbestendige woning te maken, een woning die kan mee transformeren als de behoefte verandert. Duurzaam en energieneutraal. In een prettige woonomgeving’, zo legt Fred uit. ‘Suzanne heeft dit perfect vertaald in het stedenbouwkundig en architectonisch plan. Het hof zorgt voor de samenhang en verbinding tussen de bewoners. Het bouwen met hout levert veel variatie in uitstraling van de woningen.  De woningen zijn energiezuinig en duurzaam en hebben een super binnenklimaat.’ Suzanne knikt instemmend: ‘Het bouwen met hout geeft mij ontwerpvrijheid. Ik hou van licht, lucht en ruimte. Hou rekening met de stand van de zon. Ik heb opvallende overstekken toegepast om de warmte buiten te houden. Er is in de plattegronden rekening gehouden met aanpassingen in de toekomst, zoals slapen op de begane grond of het toevoegen van een lift.’ Fred: ‘De woningen zijn all electric. Per woning zijn gemiddeld 20 tot 30 zonnepanelen toegepast, ruim voldoende om in de eigen energiebehoefte te voorzien. De woningen zijn zo goed geïsoleerd dat we deze kunnen verwarmen met infraroodpanelen.’ De voordelen van houtbouw zijn legio. Wat Suzanne aanspreekt is de eenvoud: ‘Hier is geen machinekamer nodig met allerlei installaties, het is bijna techniek loos. Goedkoper in aanschaf én in onderhoud. De natuurlijk ventilatie, de infraroodverwarming, het zorgt voor een prettig en gezond binnenklimaat.’

Trots
Fred Geux geloofde in de locatie. Dicht bij het centrum van Panningen, dichtbij voorzieningen. Waar eerst een garagebedrijf stond staat nu een prachtig hof met 29 woningen. In totaal 16 appartementen (beneden- en bovenwoningen) en 13 grondgebonden woningen waarvan 3 vrijstaand. ‘Geen woning is hetzelfde. Ik wilde de mensen zelf de regie geven om hun eigen nestje te bouwen. Natuurlijk binnen kaders zoals door Suzanne aangegeven, wel met veel vrijheid. Zie het resultaat, er is een natuurlijke samenhang ontstaan.’ Fred wisselt een blik van verstandhouding uit met zijn dochter Suzanne. ‘Dat hebben we samen mooi gedaan’ spreekt eruit. Terecht. Domaine Belle Cour is een project om trots op te zijn. Een voorbeeldproject, in vele opzichten.

 

tekst Peter Pels
fotografie Paul Raats

Fred_Suzanne Geux
+
Welkom bij Ekowood Houses! Speciaal voor de zakelijke markt hebben wij het Ekowood Woonconcept ontwikkeld. Samen met ons duurzaam ontwikkelen?