Ekowood Houses opgenomen in de Nationale Milieudatabase

Geplaatst op 27 september 2023


Ekowood Houses wil een betere toekomst creëren voor mens en milieu door middel van innovatieve en duurzame woningbouw. We zijn dan ook erg trots dat maar liefst vijf elementen van het Ekowood Houses product officieel zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD)!

Ekowood Houses opgenomen in de NMD Ekowood Houses opgenomen in de NMD

Het gaat om de Ekowood Buitenwand, Woningscheidende wand, Binnenwand, Verdiepingsvloer en het Hellend Dakelement.

Samen met Alba Concepts hebben wij afgelopen tijd gewerkt aan een levenscyclusanalyse (LCA) van onze bouwelementen. Een LCA biedt een helder en meetbaar inzicht in de milieuprestatie van de producten gedurende de volledige levenscyclus. Dit helpt ons bij het maken van duurzame keuzes voor de doorontwikkeling van de Ekowood producten, gebaseerd op dit waardevolle inzicht.  

Het opnemen van onze bouwproducten in de NMD is essentieel bij het reduceren van de MilieuPrestatie Gebouw (MPG)-score, die vereist is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouw woningen en bij het aanvragen van de Milieu Investerings Aftrek (MIA-subsidie). De grenswaarde voor nieuwbouw woningen wordt komende jaren aangescherpt en dat betekent dat nieuwe gebouwen nog duurzamer moeten worden ontworpen en gebouwd om aan deze norm te voldoen.

De producten van Ekowood Houses in de NMD voldoen aan de scherper wordende norm (MPG <0,50). Verder hebben de buitenwanden en het dakelement een RC-waarde van 7,5 en zijn dus extreem energiezuinig. Ook voldoen de woningen van Ekowood Houses aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, ergo zijn Paris Proof.

De opname in de NMD biedt onze (potentiële) samenwerkingspartners de mogelijkheid om de milieuprestaties van ons product onafhankelijk te vergelijken. Kiezen voor bouwen met Ekowood Houses betekent vermindering van de CO2-footprint van gebouwen en een verbetering van de energie-efficiëntie leefomgeving.

Meer informatie? Bekijk dan hier de milieuverklaringen in de Nationale Milieudatabase.

+
-- VACATURE ALERT -- Wij zijn op zoek naar collega's, wil je ook bij Ekowood Houses werken? Bekijk dan onze vacatures!