Milieuprestaties Ekowood Houses beoordeeld met behulp van LCA

Geplaatst op 20 juli 2022


Samenwerking tussen Ekowood Houses en Alba Concepts

Milieuprestaties Ekowood Houses beoordeeld met behulp van LCA Milieuprestaties Ekowood Houses beoordeeld met behulp van LCA

Ekowood Houses produceert houtelementen voor constructieve toepassingen. De Ekowood elementen worden in eigen fabriek geproduceerd en zijn volledig biobased, omdat zij opgebouwd zijn uit onder andere CLT, spaanplaat en houtvezelisolatie. Bovendien is het Ekowood Woonconcept circulair door de toepassing van hernieuwbare materialen en de geschiktheid voor hergebruik in het toekomstscenario, dankzij het demontabele systeem. Ekowood heeft inmiddels diverse projecten gerealiseerd waarin haar houtbouw concept zich bewezen heeft.

 

Ekowood heeft behoefte aan het kwantificeren van de duurzaamheid en milieuprestatie van drie elementen uit het Ekowood Houses concept, namelijk de buitenwanden, binnenwanden en dakelementen.

 

Alba Concepts kwantificeert milieuprestatie aan de hand van de levencyclusanalyse
Ekowood is de samenwerking met Alba Concepts aangegaan om de milieuprestatie te beoordelen van het Ekowood Houses concept. Alba Concepts kwantificeert de milieuprestatie van de bouwproducten aan de hand van levenscyclusanalyse (LCA). Een van de doelen van dit project betreft het invoeren van de producten in de Nationale Milieudatabase (NMD). Bouwproducten die zijn ingevoerd in de NMD helpen ontwikkelaars, bouwers en adviseurs bij het reduceren van de MPG-score (verplicht bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning ten behoeve van nieuwbouwwoningen en -kantoren groter dan 100 m²). Hiermee heeft dergelijke informatie een stimulerende werking op toekomstige toepassing. Daarnaast speelt de opname van categorie 1 houtproducten in de NMD een rol bij de aanvraag van MIA subsidies.

 

LCA specialist voor circulaire producten
Alba Concepts is specialist op gebied van levenscyclusanalyse (LCA) voor circulaire producten en onderscheidt zich door bij het uitvoeren van LCA’s te focussen op producten die de circulaire (bouw)economie stimuleren. Dat doen wij door bij selectie van opdrachten te focussen op producten die minimaal een Product Circularity index (PCI)-score van 70 procent hebben, waarbij de opdrachtgever bij aanvang van het project de concrete ambitie uitspreekt om het product bij de NMD in te voeren.
De producten van Ekowood voldoen aan deze voorwaarden, doordat zij volledig biobased producten fabriceren. De samenwerking aangaan met Ekowood was daarmee vanzelfsprekend.

 

Onze uitdaging
De uitdaging van het project zit in de diepgang van de informatie. Bij LCA trajecten zoeken we tot de bodem uit wat de milieueffecten zijn van alle toegepaste middelen. Welke grondstoffen waren betrokken bij het productieproces en waar komen ze vandaan? Hoeveel productieafval genereren we? Hoeveel energie verbruiken we per product? Hoe zijn de goederen vervoerd? Enzovoorts. Tot slot is biogeen CO2 opslag een belangrijk thema binnen hout-gerelateerde LCA projecten.


Dit nieuwsbericht is verschenen op de website van Alba Concepts.
Fotografie: Paul Raats

+
-- VACATURE ALERT -- Wij zijn op zoek naar collega's, wil je ook bij Ekowood Houses werken? Bekijk dan onze vacatures!
Bouwplaats Ekowood Houses in nieuwe Rabobank merkcampagne